Chow chow och hälsa

Ingen uppfödare kan svära sig fri från ärftliga defekter hos de valpar man föder upp, men man kan arbeta för att undvika dem så gott det går. Här listar jag de vanligaste problemen hos chow chow och beskriver även hur jag själv jobbar för att minska risken att du som valpköpare råkar ut för en valp som får problem.

 

Kom bara ihåg att valpar är levande varelser, så ingen uppfödare i världen kan garantera att du får en valp som växer upp till en frisk vuxen hund, då mycket kan hända på vägen, men genom att vara noga med hälsobiten hos avelsdjuren och deras släktingar så kan man i alla fall skapa goda förutsättningar för valpar som växer upp till friska vuxna hundar.

Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbing i höftleden som enkelt förklarat innebär att höftledskula och ledskålen inte passar ihop som de skall. För att diagnostisera detta så röntgar man hunden efter 12 månaders ålder. Det är långt ifrån alla chow chow som lider av att ha HD, många lever ett långt liv utan att någonsin ha ont, så HD är ingen dödsdom för hunden på något sätt. Dock skall en sådan hund naturligtvis inte gå i avel.

 

Gradering av höfterna är enligt följande:

    Grad A = normala höfter

    Grad B = normala höfter

    Grad C = lindrig dysplasi

    Grad D = måttlig dysplasi

    Grad E = höggradig dysplasi

 

Gurkans kennel avlar enbart på HD grad A eller B.

Här finns statistik gällande HD och ED för Gurkans kennel

 

Armbågsdysplasi

Armbågsdysplasi eller ED (från engelskans elbow dysplasia) innebär att artros eller benpålagringar bildats i armbågsleden. SKK har inget krav på oss chowuppfödare att röntga våra chowar gällande ED, men idag gör de flesta uppfödare detta i alla fall. Förekomsten av ED hos chow är mycket hög, runt 6 av 10 chow chow har någon form av ED. I de lindriga fallen syns sällan någon symptom hos hunden, men i de måttliga och kraftiga fallen är det vanligt med hälta och stelhet i frambenen.

Eftersom man idag inte vet varför artros uppstår i armbågsleden hos chow chow, så är det enda man kan göra att i avelsarbetet försöka minska förekomsten av defekten.

 

Då så stor andel av chowarna har ED i någon form, så är det i dagsläget omöjligt att utesluta alla drabbade hundar ur avel (även om det vore önskvärt) utan att rasen skall drabbas av andra problem, t ex inavel. Uppfödarna har därför prioriterat denna defekt ganska olika och det är upp till dig som valpköpare att avgöra vad du är beredd att acceptera gällande föräldrarna till din blivande valp.

 

Gradering av armbågarna är enligt följande:

    ED 0 = utan anmärkning

    ED 1 = lindriga benpålagringar

    ED 2 = måttliga benpålagringar

    ED 3 = kraftig benpålagring

 

Gurkans kennel avlar helst på friröntgade hundar, men accepterar även ED 1 i avel, självfallet används ingen hund med kliniska symptom på ED!. Då så många chowar som har sämre ED än grad 1 faktiskt får ont av det, så vill jag inte avla på sådana hundar. Målet för min egen del är att en dag helt kunna utesluta alla hundar med ED ur avel, men än är det en bit kvar.

Här finns statistik gällande HD och ED för Gurkans kennel

 

Entropion

Detta är en defekt som innebär att ögonkanten böjer sig inåt så att pälsen kommer att skava mot ögat på hunden. Naturligtvis är detta ett smärtsamt tillstånd, jämför själv med hur det är att ha något som ligger och skaver i ögat. Orsaken till entropion kan vara ärftlig och då uppstår den i regel under det första levnadsåret, medan hunden växer. Hunden kan även få entropion på grund av till exempel en ögoninflammation eller något skräp som kommit in i ögat och gjort att hunden gått och knipt med ögat. I bägge fallen ser man en ökad vätskeproduktion i ögat och ofta även gulaktigt var (hunden blir "geggig" i ögat). Man kan även se, om inte chowen har allt för djupt liggande ögon, hur ögonkanten vikt sig in mot ögat och pälsen ligger mot hornhinnan. Om du misstänker något problem med ögonen på din chow, kontakta veterinär på en gång! Ögonproblem är inte att leka med och snabb och korrekt behandling är ofta avgörande för att undvika problem. Obehandlad entropion kan leda till hornhinneinflammation som i sin tur kan göra hunden blind.

 

Behandling av entropion är ofta operation. Det kan tyckas enkelt att bara operera hunden om den får entropion, men många är de chowägare som vittnar om att operationen inte är helt enkel och att ytterligare operationer ofta blir nödvändiga för att hunden skall bli helt bra. I lindrigare fall räcker det ofta med att ge hunden smörjande ögondroppar, för att den ska slippa obehag och skador. Om du ens överväger att låta operera din chows ögon, var då noga med att låta en ögonspecialist göra detta!!

 

Gurkans kennel avlar inte på chowar med ärftlig entropion.

 

Korsbandsskador

Enligt den hälsoenkät som gick ut till ett flertal chowägare under 2002 så har 25% av alla chowar någon gång haft problem med sina korsband. Det är lätt att skylla detta på rasens raka bakben, men däri ligger inte hela sanningen. Man kan även se en tydlig ärftlig tendens då korsbandsskador är mer frekvent förekommande inom vissa blodslinjer än inom andra. Det handlar då om dåliga korsband. Man ska inte behöva räkna med att ens chow någon gång kommer att skada sina korsband och man ska heller inte behandla sin chow som ett glasföremål för att undvika problem. En sund chow kan röra sig lika fritt och bra i terräng som vilken hund som helst!!

 

Behandling är ofta operation och ofta blir hunden helt återställd.

 

Gurkans kennel avlar inte på hundar som är korsbandsopererade.

© Design: Jessling Original & Layout | All rights reserved by Gurkans kennel | Inga bilder får tas från denna hemsida utan tillstånd