Här finns röntgenstatistik för Gurkans kennel >>
Registreringsår 2013 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Äldre statistik här >>
2015
Registreringar 2015 (inkl importer) Importer 2015
Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 14 6 9 1 4 0 2 0 6 0 42
Tikar 23 6 9 3 3 0 4 0 7 0 55
Summa 37 12 18 4 7 0 6 0 13 0 97
  Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Tikar 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Summa 4 3 0 0 1 0 0 0 2 0 10
Importer från följande länder 2015
  Bulgarien Danmark Frankrike Nederländerna Norge Polen Ryssland Storbritannien Ungern Summa
Hanar   1     1 1 1 4
Tikar 1 1 1 2 1     6
Summa 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
Höftledsröntgade hundar 2015 (totalt) Armbågsröntgade hundar 2015 (totalt)
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 3 1 5 5 1 15
Tikar 8 5 4 3 2 22
Summa 11 6 9 8 3 37
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 5 4 3 3 15
Tikar 11 4 3 3 21
Summa 16 8 6 6 36
Höftledsröntgade svenskfödda hundar 2015 Armbågsröntgade svenskfödda hundar 2015
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 3 1 4 5 0 13
Tikar 8 3 3 3 2 19
Summa 11 4 7 8 2 32
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 4 3 3 2 12
Tikar 9 4 3 2 18
Summa 13 7 6 4 30
Höftledsröntgade importer 2015 Armbågsröntgade importer 2015
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 0 0 1 0 1 2
Tikar 0 2 1 0 0 3
Summa 0 2 2 0 1 5
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 1 1 0 1 3
Tikar 2 0 0 1 3
Summa 3 1 0 2 6
HD och ED i hela rasen 2015 HD och ED svenskfödda 2015 HD och ED importer 2015
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 73% 67%
Tikar 41% 48%
Totalt 54% 56%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 69% 67%
Tikar 42% 50%
Totalt 53% 57%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 100% 67%
Tikar 33% 33%
Totalt 67% 50%
2014
Registreringar 2014 (inkl importer)
Importer 2014
Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 19 0 7 4 0 0 2 0 4 0 36
Tikar 8 7 5 1 0 0 2 0 6 0 29
Summa 27 7 12 5 0 0 4 0 10 0 65
  Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 7
Tikar 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Summa 2 0 4 1 0 0 0 0 2 0 9
Importer från följande länder 2014
  Estland Finland Litauen Polen Storbritannien Ukraina Vitryssland Summa
Hanar 1 2 1 2 1 7
Tikar 1 1 2
Summa 1 1 2 1 2 1 1 9
Höftledsröntgade hundar 2014 (totalt)
Armbågsröntgade hundar 2014 (totalt)
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 11 6 4 4 0 25
Tikar 6 6 5 2 3 22
Summa 17 12 9 6 3 47
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 11 4 1 6 22
Tikar 8 3 1 5 17
Summa 19 7 2 11 39
Höftledsröntgade svenskfödda hundar 2014
Armbågsröntgade svenskfödda hundar 2014
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 9 5 3 2 0 19
Tikar 5 4 5 2 3 19
Summa 14 9 8 4 3 38
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 9 4 1 6 20
Tikar 7 3 1 5 16
Summa 16 7 2 11 36
Höftledsröntgade importer 2014
Armbågsröntgade importer 2014
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 2 1 1 2 0 6
Tikar 1 2 0 0 0 3
Summa 3 3 1 2 0 9
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 2 0 0 0 2
Tikar 1 0 0 0 1
Summa 3 0 0 0 3
HD och ED i hela rasen 2014 HD och ED svenskfödda 2014 HD och ED importer 2014
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 32% 50%
Tikar 45% 53%
Totalt 38% 51%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 26% 55%
Tikar 53% 56%
Totalt 39% 56%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 50% 0%
Tikar 0% 0%
Totalt 33% 0%
2013
Registreringar 2013 (inkl importer)
Importer 2013
Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 19 6 6 9 2 3 4 1 8 2 60
Tikar 34 3 5 5 3 0 2 1 5 0 58
Summa 53 9 11 14 5 3 6 2 13 2 118
  Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 9
Tikar 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 11
Summa 10 2 3 2 0 1 1 0 1 0 20
Importer från följande länder 2013  
  Bulgarien Danmark Lettland Litauen Norge Ryssland Storbritannien Ukraina Vitryssland Summa
Hanar 2 1 4 1 1 9
Tikar 1 4 2 1 1 1 1 11
Summa 1 6 1 6 2 1 1 1 1 20
Höftledsröntgade hundar 2013 (totalt)
Armbågsröntgade hundar 2013 (totalt)
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 17 2 6 4 1 30
Tikar 9 9 4 6 2 30
Summa 26 11 10 10 3 60
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 5 7 9 7 28
Tikar 5 3 16 3 27
Summa 10 10 25 10 55
Höftledsröntgade svenskfödda hundar 2013
Armbågsröntgade svenskfödda hundar 2013
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 14 2 5 3 0 24
Tikar 8 7 2 5 0 22
Summa 22 9 7 8 0 46
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 5 7 5 5 22
Tikar 3 3 10 2 18
Summa 8 10 15 7 40
Höftledsröntgade importer 2013
Armbågsröntgade importer 2013
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 3 0 1 1 1 6
Tikar 1 2 2 1 2 8
Summa 4 2 3 2 3 14
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 0 0 4 2 6
Tikar 2 0 6 1 9
Summa 2 0 10 3 15
HD och ED i hela rasen 2013 HD och ED svenskfödda 2013 HD och ED importer 2013
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 37% 82%
Tikar 40% 81%
Totalt 38% 82%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 33% 77%
Tikar 32% 83%
Totalt 33% 80%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 50% 100%
Tikar 63% 78%
Totalt 57% 87%
2012
Registreringar 2012 (inkl importer) Importer 2012
Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 21 8 7 0 1 0 3 2 6 1 49
Tikar 26 5 5 1 2 0 4 1 3 0 47
Summa 47 13 12 1 3 0 7 3 9 1 96
  Röd
(LH/KH)
Svart
(LH/KH)
Blå
(LH/KH)
Fawn
(LH/KH)
Creme
(LH/KH)
Summa
Hanar 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
Tikar 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 8
Summa 4 1 4 0 0 0 1 0 2 1 13
Importer från följande länder 2012  
  Danmark Estland Frankrike Litauen Norge Polen Ryssland Vitryssland Summa
Hanar 1 1 1 1 1 5
Tikar 4 1 2 1 8
Summa 4 1 1 2 2 1 1 1 13
Höftledsröntgade hundar 2012 (inkl importer) Armbågsröntgade hundar 2012 (inkl importer)
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 12 6 5 7 6 36
Tikar 13 10 3 8 2 36
Summa 25 16 8 15 8 72
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 11 4 11 6 32
Tikar 10 8 12 3 33
Summa 21 12 23 9 65
Höftledsröntgade importer 2012 Armbågsröntgade importer 2012
  HD A HD B HD C HD D HD E Summa
Hanar 2 1 0 2 2 7
Tikar 5 1 0 2 0 8
Summa 7 2 0 4 2 15
  ED 0 ED 1 ED 2 ED 3 Summa
Hanar 1 1 4 0 6
Tikar 2 1 3 2 8
Summa 3 2 7 2 14
HD och ED i hela rasen 2012     HD och ED importer 2012
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 50% 66%
Tikar 36% 70%
Totalt 43% 68%
  HD C-E % ED 1-3 %
Hanar 57% 83%
Tikar 25% 75%
Totalt 40% 79%
Till toppen
 
© Design: Jessling Original & Layout | All rights reserved by Gurkans kennel | Inga bilder får tas från denna hemsida utan tillstånd